Precyzyjna stymulacja mózgu w celu poprawy pamięci u osób starszychNatura dała nam wspaniały organ: Umysł. ale z jakiegoś powodu zabroniła nam wykorzystywać go nie w pełni, tylko w około 10 procentach. Czemu? Czy z pozostałych 90% można coś jeszcze wyrwać? Niektórzy tak robią, ale są inne warunki. Był człowiek nazywany Rain-man, który pamiętał wszystko co przeczytał a czytał bardzo szybko: czytał i pamiętał wszystko co bylo w lokalnej bibliotece publicznej, ale nie potrafił zawiązać swoich butów. Nakręcono o tym film z Dustinem Hoffmanem i Tomem Cruisem. Edison znajdował pomysły na swoje wynalazki w transie między snem a jawą. Siadał w fotelu i żeby nie zasnąć brał do ręki kamie¨˝, a kiedy zasypiał, kamie¨˝ spadał do metalowej miski na podłodze i budził go. Edgar Cayce (1) wchodził w trans i potrafił uzdrawiać ludzi na odległość, miał też dostęp do Kronik Akaszy (2) gdzie zapisana jest historia całego świata. Istnieje wiele innych niewyjaśnionych zdarze¨˝ i umysłów nazywanych obecnie zjawiskami paranormalnymi. Umysł ludzki ma ogromne możliwości a ludzkość mniej wie jak działa nasza głowa niż to co jest na dnie oceanów czy w kosmosie. Jak skłonić nasz umysł do odkrycia choć trochę więcej jego możliwości?

Istnieje wiele różnych tabletek, kapsułek, drażetek obiecujących, że będziemy mieli lepszą pamięć, wyższą inteligencję czy dłuższe życie. Mogą mieć pozytywny wpływ, ale jak dotąd nie spotkałem nikogo, kto zgłosiłby znaczną poprawę pamięci czy inteligencji – efekty mogą być, ale są znikome.

Od dawna można znaleźć porady, jak pobudzić umysł dźwiękiem o różnych częstotliwościach lub błyskami światła, YouTube jest tego pełen. Ma to pośredni wpływ na umysł, a przy okazji można uszkodzić słuch lub wzrok.Inną metodą jest stymulowanie naszego umysłu falami elektrycznymi. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS - Transcranial magnetic stimulation) jest dość popularna. Jest to nieinwazyjna metoda stymulacji neuronów w mózgu. Wzbudzenie jest spowodowane prądami elektrycznymi indukowanymi w tkance przez szybko zmieniające się pola magnetyczne (indukcja elektromagnetyczna). W ten sposób aktywność mózgu może być wyzwalana lub modulowana bez operacji lub zewnętrznych elektrod. Ta technika służy do badania obwodów i połącze¨˝ w mózgu. Powtarzająca się przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, znana jako rTMS, może powodować długotrwałe zmiany w funkcji kory mózgowej. Rejestracja EEG (lub ERP) podczas stymulacji TMS jest ważną techniką wspomagającą determinację procesów poznawczych. Stymulacja TMS indukuje silne pole elektryczne, które może nasycać wzmacniacze nagrywające przez dłuższy czas. Co więcej, nawet jeśli wzmacniacz nie osiągnie punktu nasycenia, impuls TMS indukuje artefakt w danych EEG, który może trwać setki milisekund. Na rynku jest wiele urządze¨˝ TMS i jeszcze więcej klinik oferujących magnetoterapię.

ILE KOSZTUJE TERAPIA TMS? (3)

Ustalenie, czy rTMS jest rozsądnym zakupem, wymaga żonglowania wieloma czynnikami. Sam zabieg kosztuje około 200-300 dolarów za dzienną sesję. To 3000-5000 impulsów magnetycznych w okresie około 20 minut. Pomnóż koszt przez pięć sesji tygodniowo (z wolnymi weekendami) przez 4 do 6 tygodni, a cena waha się od około 5 000 do 10 000 USD. Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS lub TMS) to leczenie zatwierdzone przez FDA w leczeniu dużej depresji i zaburze¨˝ obsesyjno-kompulsyjnych (OCD). Terapia TMS obejmuje urządzenie umieszczane na głowie pacjenta, które jest w stanie obudzić części mózgu, które są nieaktywne u osób z depresją i OCD.Stymulacja rTMS obiecuje czasową poprawę naszej pamięci o 25%, jednak nie jest zalecany osobom zdrowym. Od dawna wiadomo, że jakiekolwiek oddziaływanie pól magnetycznych na nas teraz w przyszłości może mieć katastrofalne skutki dla naszego organizmu. Nie zaleca się zamieszkiwania w pobliżu linii przesyłowych energii. Żartuje się, że aplikant, który chce to spróbować, powinien pożyczyć paralizator od znajomego policjanta i połaskotać nim lub włożyć swoją głowę na chwilę do mikrofalówki. Ludzka głowa to nie piłka, którą można swobodnie kopać lub naprawiać metalowym młotkiem. Symulacje mózgu powinny być przeprowadzane falami jak najbardziej zbliżonymi do tych, które nasz umysł wytwarza sam przy minimalnym wzroście swojej amplitudy.

Inną metodę zaleca zespół z Boston University.

Cztery 20-minutowe sesje stymulacji mózgu wystarczą, aby poprawić funkcję pamięci krótko- i długoterminowej u osób starszych, sugeruje nowe badanie opublikowane w Nature Neuroscience. W badaniu przeprowadzonym przez zespół z Boston University wykorzystano grupę 150 zdrowych ochotników w wieku od 65 do 88 lat (4) (5).

Rozwój technologii chroniących lub poprawiających pamięć u osób starszych jest stałym celem medycyny translacyjnej. Tutaj opisujemy powtarzalne (4-dniowe) protokoły przezczaszkowej stymulacji prądem przemiennym (tACS) w celu selektywnego, trwałego wzmocnienia słuchowo-werbalnej pamięci roboczej i pamięci długoterminowej u osób w wieku 65–88 lat. Modulacja synchronicznej aktywności o niskiej częstotliwości, ale nie o wysokiej częstotliwości, w korze ciemieniowej preferencyjnie poprawiała pamięć roboczą w dniu 3 i dniu 4 oraz 1 miesiąc po interwencji, podczas gdy modulacja synchronicznej aktywności o wysokiej częstotliwości, ale nie o niskiej częstotliwości w obszarach przedczołowych kora preferencyjnie poprawiła pamięć długoterminową w dniach 2-4 i 1 miesiąc po interwencji. Tempo poprawy pamięci w ciągu 4  dni przewidywało wielkość korzyści w zakresie pamięci 1  miesiąc później. Osoby z niższymi podstawowymi funkcjami poznawczymi doświadczyły większej, trwalszej poprawy pamięci. Nasze odkrycia pokazują, że plastyczność starzejącego się mózgu można selektywnie i trwale wykorzystać za pomocą powtarzalnej i wysoce zogniskowanej neuromodulacji opartej na przestrzenno-spektralnych parametrach specyficznych dla pamięci obwodów korowych. Ponadto zaobserwowano większe poprawy pamieci u osób z gorszymi funkcjami poznawczymi,

Wyniki tych bada¨˝ wciąż pachną farbą drukarską gdyź zostały opublikowane w sierpniu tego roku (2022).

Większość częstotliwości EEG, które są zwykle badane, leży poniżej 40 Hz, jest to powszechna częstotliwość odcięcia, a nas interesują częstotliwości 40-100 Hz.
Urządzenia do stymulacji mózgu prądem stałym i zmiennym są już dostępne na rynku, a ich zakres częstotliwości ko¨˝czy się na 30 (60) Hz. Wkrótce powinny być również dostępne urządzenia EEG z bezpośrednią stymulacją zmodyfikowanymi falami tworzonymi przez nasz umysł w zakresie 40-100 Hz.Jeśli podoba Ci się to, co piszemy i uważasz, że ma to wartość poznawczą, to wyślij to swoim znajomym i poproś, aby podzielili się tym ze swoimi znajomymi. Można je także kopiować i publikować gdzie Twoja dusza zapragnie, ale prosimy nie zmieniać ich treści i napisz nam, gdzie się pojawią.


https://amsil.com/aboutus.html


Jan Szymanowski

e-mail: Jan@amsil.com

San Diego, Kalifornia,

Grudzien 28, 2022


Bibliografia:1. Edgar Cayce, Wikipedia

2. Akashic records

3. HOW MUCH DOES TMS THERAPY COST?

4. Nature Neuroscience Long-lasting, dissociable improvements in working memory and long-term memory in older adults with repetitive neuromodulation

5. Neurotargeting Software

6. Brain Products. How to decide which EEG amplifier best fits your research